tensor akışı:: işlem:: DeğişmezKonst

#include <array_ops.h>

Bellek bölgesinden değişmez tensörü döndürür.

Özet

Mevcut uygulama, tensörü bir dosyadan hafızaya alır.

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
  • dtype: Döndürülen tensörün türü.
  • şekil: Döndürülen tensörün şekli.
  • Memory_region_name: Tensör tarafından kullanılan salt okunur bellek bölgesinin adı, bkz. tensorflow::Env'deki NewReadOnlyMemoryRegionFromFile.

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

ImmutableConst (const :: tensorflow::Scope & scope, DataType dtype, PartialTensorShape shape, StringPiece memory_region_name)

Genel özellikler

operation
tensor

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

tensör

::tensorflow::Output tensor

Kamu işlevleri

DeğişmezKonst

 ImmutableConst(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  DataType dtype,
  PartialTensorShape shape,
  StringPiece memory_region_name
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const