Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: Lgamma

#include <math_ops.h>

Gamma(x) öğesinin mutlak değerinin günlüğünü hesaplar.

Özet

Pozitif sayılar için, bu fonksiyon tensördeki her eleman için log ((giriş - 1)!) Hesaplar. lgamma(5) = log((5-1)!) = log(4!) = log(24) = 3.1780539

Misal:

x = tf.constant([0, 0.5, 1, 4.5, -4, -5.6])
tf.math.lgamma(x) ==> [inf, 0.5723649, 0., 2.4537368, inf, -4.6477685]

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

Lgamma (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Genel özellikler

operation
y

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Kamusal işlevler

Lgamma

 Lgamma(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const