Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: LogSoftmax

#include <nn_ops.h>

Log softmax aktivasyonlarını hesaplar.

Özet

Her parti i ve sınıf j için

logsoftmax[i, j] = logits[i, j] - log(sum(exp(logits[i])))
var

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi
  • günlükler: [batch_size, num_classes] şeklinde 2-D.

İadeler:

  • Output : logits aynı şekle.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

LogSoftmax (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input logits)

Genel özellikler

logsoftmax
operation

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

logsoftmax

::tensorflow::Output logsoftmax

operasyon

Operation operation

Kamusal işlevler

LogSoftmax

 LogSoftmax(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input logits
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const