tensorflow :: ops :: MatrixSetDiag

#include <array_ops.h>

Yeni toplu çapraz değerlere sahip toplu bir matris tensörü döndürür.

Özet

input ve diagonal verildiğinde, bu işlem, en içteki matrislerin ana köşegeni dışında, input olarak aynı şekle ve değerlere sahip bir tensör döndürür. Bunların üzerine diagonal değerler yazılacaktır.

Çıktı şu şekilde hesaplanır:

input k+1 boyutuna [I, J, K, ..., M, N] ve diagonal k boyutuna [I, J, K, ..., min(M, N)] sahip olduğunu varsayın. O zaman çıktı, [I, J, K, ..., M, N] boyutlarına sahip k+1 dereceli bir tensördür burada:

  • output[i, j, k, ..., m, n] = diagonal[i, j, k, ..., n] m == n .
  • output[i, j, k, ..., m, n] = input[i, j, k, ..., m, n] m != n .

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi
  • girdi: Derece k+1 , burada k >= 1 .
  • diyagonal: Derece k , burada k >= 1 .

İadeler:

  • Output : k+1 , output.shape = input.shape .

Yapıcılar ve Yıkıcılar

MatrixSetDiag (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input diagonal)

Genel özellikler

operation
output

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamusal işlevler

MatrixSetDiag

 MatrixSetDiag(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  ::tensorflow::Input diagonal
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const