tensorflow :: ops :: Sonraki

#include <math_ops.h>

x1 x2 yönünde, eleman bazında gösterilebilir bir sonraki değerini döndürür.

Özet

Bu işlem, C ++ std :: nextafter işleviyle aynı sonucu döndürür.

Ayrıca normalden düşük bir sayı da döndürebilir.

(cpp) C ++ std :: nextafter işlevine eşdeğerdir.

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi

İadeler:

  • Output : Çıkış tensörü.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

NextAfter (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x1, :: tensorflow::Input x2)

Genel özellikler

operation
output

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamusal işlevler

Sonraki

 NextAfter(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x1,
  ::tensorflow::Input x2
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const