Odpowiedz już dziś na lokalne wydarzenie TensorFlow Everywhere!
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tensorflow :: ops :: PrintV2

#include <logging_ops.h>

Wyświetla łańcuch znaków skalarnych.

Podsumowanie

Drukuje ciąg znaków skalarnych do żądanego strumienia wyjściowego.

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • wejście: ciąg znaków skalarny do wydrukowania.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

  • output_stream: ciąg określający strumień wyjściowy lub poziom rejestrowania do drukowania.

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

PrintV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)
PrintV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const PrintV2::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation

Funkcje publiczne

operator::tensorflow::Operation () const

Publiczne funkcje statyczne

End (StringPiece x)
OutputStream (StringPiece x)

Struktury

tensorflow :: ops :: PrintV2 :: Attrs

Opcjonalne ustawienia atrybutów dla PrintV2 .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

PrintV2

 PrintV2(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

PrintV2

 PrintV2(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  const PrintV2::Attrs & attrs
)

operator :: tensorflow :: Operation

 operator::tensorflow::Operation() const 

Publiczne funkcje statyczne

Koniec

Attrs End(
  StringPiece x
)

OutputStream

Attrs OutputStream(
  StringPiece x
)