Odpowiedz już dziś na lokalne wydarzenie TensorFlow Everywhere!
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tensorflow :: ops :: QuantizedMatMul

#include <math_ops.h>

Wykonaj skwantyzowane mnożenie macierzy a przez macierz b .

Podsumowanie

Dane wejściowe muszą być dwuwymiarowymi macierzami, a wewnętrzny wymiar a (po transpozycji, jeśli transpose_a jest różny od zera) musi odpowiadać zewnętrznemu wymiarowi b (po transpozycji, jeśli transposed_b jest niezerowe).

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • a: Musi być dwuwymiarowym tensorem.
 • b: Musi być dwuwymiarowym tensorem.
 • min_a: wartość float, że najniższa krokowe a wartości reprezentuje.
 • max_a: wartość float, że najwyższy krokowe wartość reprezentuje. a
 • min_b: wartość zmiennoprzecinkowa reprezentowana przez najniższą skwantowaną wartość b .
 • max_b: wartość zmiennoprzecinkowa reprezentowana przez najwyższą skwantowaną wartość b .

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • transpose_a: Jeśli prawda, a jest transponowane przed pomnożeniem.
 • transpose_b: Jeśli prawda, b jest transponowane przed pomnożeniem.
 • Taktywacja: typ wyjścia generowanego przez funkcję aktywacji po tej operacji.

Zwroty:

 • Output
 • Output min_out: Wartość zmiennoprzecinkowa, którą reprezentuje najniższa skwantowana wartość wyjściowa.
 • Output max_out: Wartość zmiennoprzecinkowa reprezentowana przez najwyższą skwantowaną wartość wyjściową.

Konstruktorzy i niszczyciele

QuantizedMatMul (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input a, :: tensorflow::Input b, :: tensorflow::Input min_a, :: tensorflow::Input max_a, :: tensorflow::Input min_b, :: tensorflow::Input max_b)
QuantizedMatMul (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input a, :: tensorflow::Input b, :: tensorflow::Input min_a, :: tensorflow::Input max_a, :: tensorflow::Input min_b, :: tensorflow::Input max_b, const QuantizedMatMul::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

max_out
min_out
operation
out

Publiczne funkcje statyczne

Tactivation (DataType x)
Toutput (DataType x)
TransposeA (bool x)
TransposeB (bool x)

Struktury

tensorflow :: ops :: QuantizedMatMul :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla QuantizedMatMul .

Atrybuty publiczne

max_out

::tensorflow::Output max_out

min_out

::tensorflow::Output min_out

operacja

Operation operation

na zewnątrz

::tensorflow::Output out

Funkcje publiczne

QuantizedMatMul

 QuantizedMatMul(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input a,
 ::tensorflow::Input b,
 ::tensorflow::Input min_a,
 ::tensorflow::Input max_a,
 ::tensorflow::Input min_b,
 ::tensorflow::Input max_b
)

QuantizedMatMul

 QuantizedMatMul(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input a,
 ::tensorflow::Input b,
 ::tensorflow::Input min_a,
 ::tensorflow::Input max_a,
 ::tensorflow::Input min_b,
 ::tensorflow::Input max_b,
 const QuantizedMatMul::Attrs & attrs
)

Publiczne funkcje statyczne

Taktywacja

Attrs Tactivation(
 DataType x
)

Toutput

Attrs Toutput(
 DataType x
)

Transpozycja A.

Attrs TransposeA(
 bool x
)

Transpozycja B.

Attrs TransposeB(
 bool x
)