Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: ReadFile

#include <io_ops.h>

Girdi dosya adının tüm içeriğini okur ve çıkarır.

Özet

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi

İadeler:

  • Output : İçerik tensörü.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

ReadFile (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input filename)

Genel özellikler

contents
operation

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

içindekiler

::tensorflow::Output contents

operasyon

Operation operation

Kamusal işlevler

ReadFile

 ReadFile(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input filename
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const