Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: ReaderRestoreState

#include <io_ops.h>

Okuyucuyu önceden kaydedilmiş bir duruma geri yükleyin .

Özet

Okuyucuların tümü geri yüklenmeyi desteklemediğinden, bu bir Uygulanmamış hata oluşturabilir.

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi
  • reader_handle: Okuyucuya işleyin.
  • state: reader_handle ile eşleşen bir Reader'ın ReaderSerializeState sonucu.

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

ReaderRestoreState (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input reader_handle, :: tensorflow::Input state)

Genel özellikler

operation

Kamusal işlevler

operator::tensorflow::Operation () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

Kamusal işlevler

ReaderRestoreState

 ReaderRestoreState(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input reader_handle,
  ::tensorflow::Input state
)

operator :: tensorflow :: İşlem

 operator::tensorflow::Operation() const