Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: ReaderSerializeState

#include <io_ops.h>

Okuyucunun durumunu kodlayan bir dizi tensörü üretin.

Özet

Okuyucuların tümü serileştirmeyi desteklemez, bu nedenle bu bir Uygulanmamış hata oluşturabilir.

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi
  • reader_handle: Okuyucuya işleyin

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

ReaderSerializeState (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input reader_handle)

Genel özellikler

operation
state

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

durum

::tensorflow::Output state

Kamusal işlevler

ReaderSerializeState

 ReaderSerializeState(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input reader_handle
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const