Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: RefNextIteration

#include <control_flow_ops.h>

Girdisini bir sonraki yineleme için kullanılabilir hale getirir.

Özet

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi
  • data: Bir sonraki yinelemeye sunulacak tensör.

İadeler:

  • Output : aynı tensör data .

Yapıcılar ve Yıkıcılar

RefNextIteration (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data)

Genel özellikler

operation
output

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamusal işlevler

RefNextIteration

 RefNextIteration(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input data
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const