tensor akışı:: işlem:: Relu

#include <nn_ops.h>

Düzeltilmiş doğrusal hesaplar: max(features, 0) .

Özet

Bakınız: https://en.wikipedia.org/wiki/Rectifier_(neural_networks) Örnek kullanım: tf.nn.relu([-2., 0., -0., 3.]).numpy() array([ 0., 0., -0., 3.], dtype=float32)

Argümanlar:

İadeler:

  • Output : Aktivasyon tensörü.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

Relu (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input features)

Genel özellikler

activations
operation

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

aktivasyonlar

::tensorflow::Output activations

operasyon

Operation operation

Kamu işlevleri

Relu

 Relu(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input features
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const