tensorflow :: ops :: Yuvarlak

#include <math_ops.h>

Bir tensörün değerlerini eleman bazında en yakın tam sayıya yuvarlar.

Özet

Yarım ile çift arasında yuvarlar. Bankacı yuvarlama olarak da bilinir. Mevcut sistem yuvarlama moduna göre yuvarlamak istiyorsanız std :: cint kullanın.

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

Round (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Genel özellikler

operation
y

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Kamusal işlevler

Yuvarlak

 Round(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const