tensor akışı:: işlem:: Günah

#include <math_ops.h>

Sinüs x'i eleman bazında hesaplar.

Özet

Bir giriş tensörü verildiğinde, bu fonksiyon tensördeki her elemanın sinüsünü hesaplar. Giriş aralığı (-inf, inf) ve çıkış aralığı [-1,1] dir.

  x = tf.constant([-float("inf"), -9, -0.5, 1, 1.2, 200, 10, float("inf")])
  tf.math.sin(x) ==> [nan -0.4121185 -0.47942555 0.84147096 0.9320391 -0.87329733 -0.54402107 nan]
  

Argümanlar:

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

Sin (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Genel özellikler

operation
y

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

sen

::tensorflow::Output y

Kamu işlevleri

Günah

 Sin(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const