Odpowiedz już dziś na lokalne wydarzenie TensorFlow Everywhere!
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tensorflow :: ops :: SparseApplyCenteredRMSProp

#include <training_ops.h>

Zaktualizuj „* var” zgodnie z wyśrodkowanym algorytmem RMSProp.

Podsumowanie

Wyśrodkowany algorytm RMSProp wykorzystuje oszacowanie wyśrodkowanego drugiego momentu (tj. Wariancji) do normalizacji, w przeciwieństwie do zwykłego RMSProp, który wykorzystuje (niecentrowany) drugi moment. Często pomaga to w treningu, ale jest nieco droższe pod względem obliczeń i pamięci.

Zauważ, że w gęstej implementacji tego algorytmu mg, ms i mom będą aktualizowane, nawet jeśli grad jest równy zero, ale w tej rzadkiej implementacji mg, ms i mom nie będą aktualizowane w iteracjach, podczas których grad jest równy zero.

mean_square = rozpad * mean_square + (1-decay) * gradient ** 2 mean_grad = zanik * mean_grad + (1-decay) * gradient Delta = learning_rate * gradient / sqrt (mean_square + epsilon - mean_grad ** 2)

$$ms <- rho * ms_{t-1} + (1-rho) * grad * grad$$
$$mom <- momentum * mom_{t-1} + lr * grad / sqrt(ms + epsilon)$$
$$var <- var - mom$$

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • zmienna: powinna pochodzić ze zmiennej ().
 • mg: Powinien pochodzić ze zmiennej ().
 • ms: Powinien pochodzić ze zmiennej ().
 • mom: Powinien pochodzić ze zmiennej ().
 • lr: współczynnik skalowania. Musi być skalarem.
 • rho: tempo zaniku. Musi być skalarem.
 • epsilon: Termin grzbietu. Musi być skalarem.
 • grad: gradient.
 • indeksy: wektor indeksów w pierwszym wymiarze var, ms i mom.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • use_locking: Jeśli True , aktualizacja tensorów var, mg, ms i mom jest chroniona blokadą; w przeciwnym razie zachowanie jest niezdefiniowane, ale może wykazywać mniej rywalizacji.

Zwroty:

 • Output : to samo co „var”.

Konstruktorzy i niszczyciele

SparseApplyCenteredRMSProp (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input mg, :: tensorflow::Input ms, :: tensorflow::Input mom, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input rho, :: tensorflow::Input momentum, :: tensorflow::Input epsilon, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices)
SparseApplyCenteredRMSProp (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input mg, :: tensorflow::Input ms, :: tensorflow::Input mom, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input rho, :: tensorflow::Input momentum, :: tensorflow::Input epsilon, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices, const SparseApplyCenteredRMSProp::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
out

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

UseLocking (bool x)

Struktury

tensorflow :: ops :: SparseApplyCenteredRMSProp :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla SparseApplyCenteredRMSProp .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

na zewnątrz

::tensorflow::Output out

Funkcje publiczne

SparseApplyCenteredRMSProp

 SparseApplyCenteredRMSProp(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input mg,
 ::tensorflow::Input ms,
 ::tensorflow::Input mom,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input rho,
 ::tensorflow::Input momentum,
 ::tensorflow::Input epsilon,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices
)

SparseApplyCenteredRMSProp

 SparseApplyCenteredRMSProp(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input mg,
 ::tensorflow::Input ms,
 ::tensorflow::Input mom,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input rho,
 ::tensorflow::Input momentum,
 ::tensorflow::Input epsilon,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices,
 const SparseApplyCenteredRMSProp::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

UseLocking

Attrs UseLocking(
 bool x
)