Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: SparseSlice

#include <sparse_ops.h>

start ve size göre bir SparseTensor dilimleyin.

Özet

Örneğin, giriş

input_tensor = shape = [2, 7]
[  a  d e ]
[b c     ]
ise

Grafiksel olarak çıkış tensörleri:

sparse_slice([0, 0], [2, 4]) = shape = [2, 4]
[  a ]
[b c  ]

sparse_slice([0, 4], [2, 3]) = shape = [2, 3]
[ d e ]
[   ]

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Scope nesnesi
 • indisler: 2-B tensör, seyrek tensörün indislerini temsil eder.
 • değerler: 1-D tensör, seyrek tensörün değerlerini temsil eder.
 • şekil: 1-D. tensör seyrek tensörün şeklini temsil eder.
 • başlangıç: 1-D. tensör, dilimin başlangıcını temsil eder.
 • boyut: 1-D. tensör, dilimin boyutunu temsil eder. çıktı indeksleri: 1-D tensör listesi, çıkış seyrek tensörlerinin indislerini temsil eder.

İadeler:

 • Output çıktı_indisleri
 • Output çıktı_değerleri: Bir 1-D tensör listesi, çıktı seyrek tensörlerinin değerlerini temsil eder.
 • Output çıktı_şekli: 1-D tensör listesi, çıktı seyrek tensörlerinin şeklini temsil eder.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

SparseSlice (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input values, :: tensorflow::Input shape, :: tensorflow::Input start, :: tensorflow::Input size)

Genel özellikler

operation
output_indices
output_shape
output_values

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

output_indices

::tensorflow::Output output_indices

output_shape

::tensorflow::Output output_shape

çıktı_değerleri

::tensorflow::Output output_values

Kamusal işlevler

SparseSlice

 SparseSlice(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input values,
 ::tensorflow::Input shape,
 ::tensorflow::Input start,
 ::tensorflow::Input size
)