Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: SparseSparseMaximum

#include <sparse_ops.h>

İki SparseTensörün eleman bazında maksimumunu döndürür.

Özet

İki SparseTensor'un aynı şekle sahip olduğunu, yani yayın yapmadığını varsayar.

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Scope nesnesi
 • a_indices: 2-D. Kanonik sözlüksel sıralamada bir SparseTensor'da boş olmayan değerlerin indislerini içeren N x R matrisi.
 • a_values: 1-D. a_indices karşılık gelen boş olmayan N değer.
 • a_shape: 1-D. Giriş SparseTensor'un şekli.
 • b_indices: diğer işlenen için a_indices karşılığı.
 • b_values: diğer işlenen için a_values karşılığı; aynı tipte olmalıdır.
 • b_shape: diğer işlenen için a_shape karşılığı; iki şekil eşit olmalıdır.

İadeler:

 • Output indisleri: 2-D. Çıkış SparseTensor indisleri.
 • Output çıktı_değerleri: 1-D. Çıkış SparseTensor değerleri.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

SparseSparseMaximum (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input a_indices, :: tensorflow::Input a_values, :: tensorflow::Input a_shape, :: tensorflow::Input b_indices, :: tensorflow::Input b_values, :: tensorflow::Input b_shape)

Genel özellikler

operation
output_indices
output_values

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

output_indices

::tensorflow::Output output_indices

çıktı_değerleri

::tensorflow::Output output_values

Kamusal işlevler

SparseSparseMaximum

 SparseSparseMaximum(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input a_indices,
 ::tensorflow::Input a_values,
 ::tensorflow::Input a_shape,
 ::tensorflow::Input b_indices,
 ::tensorflow::Input b_values,
 ::tensorflow::Input b_shape
)