Odpowiedz już dziś na lokalne wydarzenie TensorFlow Everywhere!
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tensorflow :: ops :: StageClear

#include <data_flow_ops.h>

Op usuwa wszystkie elementy w podstawowym kontenerze.

Podsumowanie

Argumenty:

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

StageClear (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & dtypes)
StageClear (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & dtypes, const StageClear::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation

Funkcje publiczne

operator::tensorflow::Operation () const

Publiczne funkcje statyczne

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
MemoryLimit (int64 x)
SharedName (StringPiece x)

Struktury

tensorflow :: ops :: StageClear :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla StageClear .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

StageClear

 StageClear(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  const DataTypeSlice & dtypes
)

StageClear

 StageClear(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  const DataTypeSlice & dtypes,
  const StageClear::Attrs & attrs
)

operator :: tensorflow :: Operation

 operator::tensorflow::Operation() const 

Publiczne funkcje statyczne

Pojemność

Attrs Capacity(
  int64 x
)

Pojemnik

Attrs Container(
  StringPiece x
)

MemoryLimit

Attrs MemoryLimit(
  int64 x
)

SharedName

Attrs SharedName(
  StringPiece x
)