Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: StringStrip

#include <string_ops.h>

Ön ve gelen boşlukları sondaki Strip Tensörünün .

Özet

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi
  • input: Herhangi bir şekle sahip bir string Tensor .

İadeler:

Örnekler:

tf.strings.strip (["\ nTensorFlow", "Python kitaplığı"]). numpy () dizisi ([b'TensorFlow ', b'The python kitaplığı'], dtype = nesne)

Yapıcılar ve Yıkıcılar

StringStrip (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)

Genel özellikler

operation
output

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamusal işlevler

StringStrip

 StringStrip(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const