Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: StringToHashBucketStrong

#include <string_ops.h>

Giriş Tensöründeki her dizeyi birkaç grupla hash moduna dönüştürür.

Özet

Karma işlevi, süreç içindeki dizenin içeriği konusunda belirleyicidir. Hash fonksiyonu, anahtarlı bir hash fonksiyonudur, burada özellik key , hash fonksiyonunun key tanımlar. key 2 öğeden oluşan bir dizidir.

Ek bileşenlere sahip URL'ler gibi girdiler kötü amaçlı olduğunda güçlü bir karma önemlidir. Rakipler, bir hizmet reddi saldırısı veya sonuçları çarpıtmak için girdilerini aynı kovaya karıştırmaya çalışabilirler. Gruplar üzerinde çarpık bir karma değer dağılımına sahip girdileri bulmayı zorlaştırmak için güçlü bir karma kullanılabilir. Bu, hash işlevinin, rakip tarafından bilinmeyen yüksek entropili (rastgele) bir "anahtar" tarafından başlatılmasını gerektirir.

Ek sağlamlık, tf.string_to_hash_bucket_fast kabaca 4 kat daha yüksek bir işlem süresi maliyetiyle tf.string_to_hash_bucket_fast .

Örnekler:

tf.strings.to_hash_bucket_strong (["Merhaba", "TF"], 3, [1, 2]). numpy () dizisi ([2, 0])

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi
  • input: Bir hash grubu atamak için dizeler.
  • num_buckets: Paket sayısı.
  • anahtar: Hash işlevini tohumlamak için kullanılan, iki uint64 öğesinin bir listesi olarak iletilen anahtardır.

İadeler:

  • Output : string_tensor girdisi ile aynı şekle sahip bir Tensör .

Yapıcılar ve Yıkıcılar

StringToHashBucketStrong (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, int64 num_buckets, const gtl::ArraySlice< int > & key)

Genel özellikler

operation
output

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamusal işlevler

StringToHashBucketStrong

 StringToHashBucketStrong(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  int64 num_buckets,
  const gtl::ArraySlice< int > & key
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const