Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tensorflow :: ops :: StringToNumber

#include <parsing_ops.h>

Konwertuje każdy ciąg w wejściowym Tensorze na określony typ liczbowy.

Podsumowanie

(Zauważ, że przepełnienie int32 powoduje błąd, a przepełnienie zmiennoprzecinkowe skutkuje zaokrągleniem wartości).

Przykład:

strings = ["5.0", "3.0", "7.0"] tf.strings.to_number (ciągi)

Argumenty:

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

  • out_type: typ liczbowy do interpretacji każdego ciągu w string_tensor jako.

Zwroty:

  • Output : tensor o tym samym kształcie, co wejściowy string_tensor .

Konstruktorzy i niszczyciele

StringToNumber (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input string_tensor)
StringToNumber (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input string_tensor, const StringToNumber::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

OutType (DataType x)

Struktury

tensorflow :: ops :: StringToNumber :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla StringToNumber .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

StringToNumber

 StringToNumber(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input string_tensor
)

StringToNumber

 StringToNumber(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input string_tensor,
  const StringToNumber::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

OutType

Attrs OutType(
  DataType x
)