Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: TensorSummaryV2

#include <logging_ops.h>

Bir tensör ve eklenti başına veri içeren bir Summary protokol tamponu çıktılar.

Özet

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi
  • etiket: Bu özete eklenen bir dize. TensorBoard'da organizasyon için kullanılır.
  • tensor: Serileştirilecek bir tensör.
  • serialized_summary_metadata: Serileştirilmiş SummaryMetadata protokolü. Eklenti verilerini içerir.

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

TensorSummaryV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input tag, :: tensorflow::Input tensor, :: tensorflow::Input serialized_summary_metadata)

Genel özellikler

operation
summary

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

özet

::tensorflow::Output summary

Kamusal işlevler

TensorSummaryV2

 TensorSummaryV2(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input tag,
  ::tensorflow::Input tensor,
  ::tensorflow::Input serialized_summary_metadata
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const