tensorflow :: ops :: SıralanmamışSegmentProd

#include <math_ops.h>

Çarpımı bir tensörün segmentleri boyunca hesaplar.

Özet

Segmentlerin açıklaması için segmentasyon bölümünü okuyun.

Bu operatör, (burada) bulunan sıralanmamış segment toplamı operatörüne benzer. Toplamı segmentler üzerinden hesaplamak yerine, bir segmente ait tüm girişlerin çarpımını şu şekilde hesaplar:

\(output_i = {j...} data[j...]\) burada ürün tuples j... üzerinde böylelikle segment_ids[j...] == i .

Örneğin:

c = tf.constant([[1,2,3,4], [5,6,7,8], [4,3,2,1]])
tf.unsorted_segment_prod(c, tf.constant([0, 1, 0]), num_segments=2)
# ==> [[ 4, 6, 6, 4],
#    [5, 6, 7, 8]]

Belirli bir segment kimliği i için giriş yoksa, 1 çıktısı verir.

Verilen segment kimliği i negatifse, karşılık gelen değer atılır ve sonuca dahil edilmez.

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Scope nesnesi
 • segment_ids: Şekli data.shape öneki olan bir tensör.

İadeler:

 • Output : boyut num_segments içeren tek bir boyutla değiştirilen ilk segment_ids.rank boyutları dışında verilerle aynı şekle sahiptir.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

UnsortedSegmentProd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input segment_ids, :: tensorflow::Input num_segments)

Genel özellikler

operation
output

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamusal işlevler

SıralanmamışSegmentProd

 UnsortedSegmentProd(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input data,
 ::tensorflow::Input segment_ids,
 ::tensorflow::Input num_segments
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const