Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: Nerede3

#include <math_ops.h>

Arasından seçer elemanları x veya y bağlı olarak, condition .

Özet

x ve y tensörlerinin hepsi aynı şekle sahip olmalıdır ve çıktı da bu şekle sahip olacaktır.

x ve y skaler ise condition tensörü skaler olmalıdır. Eğer x ve y vektörleri ya da daha yüksek bir seviye, o zaman condition skalar, boyut ilk boyutu ile eşleşen bir vektörü ya olmalıdır x ya da aynı şekle sahip olmalıdır x .

condition tensörü, her öğedeki değere bağlı olarak, çıktıdaki ilgili öğenin / satırın x (doğruysa) veya y (yanlışsa) alınması gerektiğini seçen bir maske görevi görür.

Eğer condition için bir vektör ve x ve y daha yüksek seviye matrisleridir, o zaman kopyalamak için olan satır (dış boyut) seçer x ve y . Eğer condition ile aynı şekle sahiptir x ve y , o zaman kopyalamak için bu eleman seçer x ve y .

Örneğin:

# 'condition' tensor is [[True, False]
#            [False, True]]
# 't' is [[1, 2],
#     [3, 4]]
# 'e' is [[5, 6],
#     [7, 8]]
select(condition, t, e) # => [[1, 6], [7, 4]]

# 'condition' tensor is [True, False]
# 't' is [[1, 2],
#     [3, 4]]
# 'e' is [[5, 6],
#     [7, 8]]
select(condition, t, e) ==> [[1, 2],
               [7, 8]]

 

Arguments:

 • scope: A Scope object
 • x: = A Tensor which may have the same shape as condition. If condition is rank 1, x may have higher rank, but its first dimension must match the size of condition.
 • y: = A Tensor with the same type and shape as x.

Returns:

 • Output: = A Tensor with the same type and shape as x and y.

Constructors and Destructors

Where3(const ::tensorflow::Scope & scope, ::tensorflow::Input condition, ::tensorflow::Input x, ::tensorflow::Input y)

Public attributes

operation
output

Public functions

node() const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input() const
operator::tensorflow::Output() const

Public attributes

operation

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamusal işlevler

Nerede3

 Where3(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input condition,
 ::tensorflow::Input x,
 ::tensorflow::Input y
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const