Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: Yazma Dosyası

#include <io_ops.h>

İçeriği giriş dosya adındaki dosyaya yazar.

Özet

Dosya ve özyinelemeli oluşturur

yoksa dizin oluşturur.

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi
  • dosyaadı: skaler. İçeriğini yazdığımız dosyanın adı.
  • içerik: skaler. Çıktı dosyasına yazılacak içerik.

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

WriteFile (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input filename, :: tensorflow::Input contents)

Genel özellikler

operation

Kamusal işlevler

operator::tensorflow::Operation () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

Kamusal işlevler

Yazma Dosyası

 WriteFile(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input filename,
  ::tensorflow::Input contents
)

operator :: tensorflow :: İşlem

 operator::tensorflow::Operation() const