Odpowiedz już dziś na lokalne wydarzenie TensorFlow Everywhere!
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Operacje pobierania próbek kandydatów

Podsumowanie

Zajęcia

tensorflow :: ops :: AllCandidateSampler

Generuje etykiety do próbkowania kandydatów z wyuczonym rozkładem unigramów.

tensorflow :: ops :: ComputeAccidentalHits

Oblicza identyfikatory pozycji w sampled_candidates, które pasują do true_labels.

tensorflow :: ops :: FixedUnigramCandidateSampler

Generuje etykiety do próbkowania kandydatów z wyuczonym rozkładem jednostek.

tensorflow :: ops :: LearnedUnigramCandidateSampler

Generuje etykiety do próbkowania kandydatów z wyuczonym rozkładem unigramów.

tensorflow :: ops :: LogUniformCandidateSampler

Generuje etykiety do pobierania próbek kandydatów z logarytmicznie równomiernym rozkładem.

tensorflow :: ops :: UniformCandidateSampler

Generuje etykiety do pobierania próbek kandydatów z równomiernym rozkładem.