Çekirdek Tensorflow API'si

Özet

Tip tanımları

OutputList typedef
std::vector< Output >
Birden fazla çıktı üreten op'ların çıktısını veya tensör listesini temsil eden bir tür.

Fonksiyonlar

CreateOutputWithScope (string op_name, absl::Span< const :: tensorflow::Input > inputs, const Scope & scope, Output *output)
Status

Sınıflar

tensorflow:: İstemciSession

ClientSession nesnesi, arayanın C++ API ile oluşturulan TensorFlow grafiğinin değerlendirmesini yönlendirmesine olanak tanır.

tensor akışı:: Giriş

Bir Operation için işlenen olarak kullanılabilecek bir tensör değerini temsil eder.

tensorflow:: Giriş Listesi

Tensör listesi gerektiren işlemlere girişi temsil eden bir tür.

tensorflow:: Operasyon

Hesaplama grafiğindeki bir düğümü temsil eder.

tensor akışı:: Çıkış

Bir Operation tarafından üretilen tensör değerini temsil eder.

tensorflow:: Kapsam

Scope nesnesi, ortak ad öneki gibi aynı özelliklere sahip bir dizi ilgili TensorFlow işlemini temsil eder.

tensorflow:: TensorBuffer

Tip tanımları

Çıkış Listesi

std::vector< Output > OutputList

Birden fazla çıktı üreten op'ların çıktısını veya tensör listesini temsil eden bir tür.

Fonksiyonlar

CreateOutputWithScope

Status CreateOutputWithScope(
  string op_name,
  absl::Span< const ::tensorflow::Input > inputs,
  const Scope & scope,
  Output *output
)