Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

Ayrıştırma İşlemleri

Özet

Sınıflar

tensorflow :: ops :: DecodeCSV

CSV kayıtlarını tensörlere dönüştürün.

tensorflow :: ops :: DecodeCompressed

Dizeleri açın.

tensorflow :: ops :: DecodeJSONExample

JSON kodlu Örnek kayıtları ikili protokol arabellek dizelerine dönüştürün.

tensorflow :: ops :: DecodePaddedRaw

Bir dizenin baytlarını bir sayı vektörü olarak yeniden yorumlayın.

tensorflow :: ops :: DecodeRaw

Bir dizenin baytlarını bir sayı vektörü olarak yeniden yorumlayın.

tensorflow :: ops :: ParseExample

Beynin bir vektörünü, örnek protosları (dizeler olarak) tiplenmiş tensörlere dönüştürür.

tensorflow :: ops :: ParseExampleV2

Tf.Örnek protosların (dizeler olarak) bir vektörünü tiplenmiş tensörlere dönüştürür.

tensorflow :: ops :: ParseSequenceExample

Bir beyin vektörünü dönüştürür. Dizi Örneği protosları (dizeler olarak) tiplenmiş tensörlere dönüştürür.

tensorflow :: ops :: ParseSequenceExampleV2

Bir tf.io.SequenceExample protos vektörünü (dizeler olarak) tiplenmiş tensörlere dönüştürür.

tensorflow :: ops :: ParseSingleExample

Bir tf.Example protokolünü (bir dizge olarak) tiplenmiş tensörlere dönüştürür.

tensorflow :: ops :: ParseSingleSequenceExample

Skaler bir beyni dönüştürür. Sekans Örneği proto (dizeler olarak) tiplenmiş tensörlere dönüştürülür.

tensorflow :: ops :: ParseTensor

Dönüşümler bir içine tefrika tensorflow.TensorProto proto Tensörünün .

tensorflow :: ops :: SerializeTensor

Bir Dönüştürüyor Tensörü tefrika TensorProto proto içine.

tensorflow :: ops :: StringToNumber

Giriş Tensöründeki her dizeyi belirtilen sayısal türe dönüştürür.