Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensör akışı:: operasyon:: DecodeRaw

#include <parsing_ops.h>

Bir dizenin baytlarını bir sayı vektörü olarak yeniden yorumlayın.

Özet

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
 • bayt: Tüm öğeler aynı uzunlukta olmalıdır.

İsteğe bağlı özellikler (bkz. Attrs ):

 • little_endian: Girilen bytes küçük endian düzeninde olup olmadığı. uint8 gibi tek bir baytta depolanan out_type değerleri için yoksayılır.

İadeler:

 • Output : Girilen bytes bir fazla boyutu olan bir Tensör . Eklenen boyutun boyutu, bytes öğelerinin uzunluğunun, out_type temsil edecek bayt sayısına bölünmesine eşit olacaktır.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

DecodeRaw (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input bytes, DataType out_type)
DecodeRaw (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input bytes, DataType out_type, const DecodeRaw::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation
output

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel statik işlevler

LittleEndian (bool x)

yapılar

tensorflow:: ops:: DecodeRaw:: Attrs

DecodeRaw için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcılar.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamu işlevleri

DecodeRaw

 DecodeRaw(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input bytes,
 DataType out_type
)

DecodeRaw

 DecodeRaw(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input bytes,
 DataType out_type,
 const DecodeRaw::Attrs & attrs
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıkış

 operator::tensorflow::Output() const 

Genel statik işlevler

LittleEndian

Attrs LittleEndian(
 bool x
)