tensorflow :: ops :: UygulaAdagradDA :: Öznitelikler

#include <training_ops.h>

ApplyAdagradDA için isteğe bağlı özellik belirleyiciler.

Özet

Genel özellikler

use_locking_ = false
bool

Kamusal işlevler

UseLocking (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
True ise, var ve akümülörlerin güncellenmesi bir kilitle korunacaktır; aksi takdirde davranış tanımsızdır, ancak daha az çekişme gösterebilir.

Genel özellikler

use_locking_

bool tensorflow::ops::ApplyAdagradDA::Attrs::use_locking_ = false

Kamusal işlevler

KullanımKilitleme

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ApplyAdagradDA::Attrs::UseLocking(
  bool x
)

True ise, var ve akümülörlerin güncellenmesi bir kilitle korunacaktır; aksi takdirde davranış tanımsızdır, ancak daha az çekişme gösterebilir.

Varsayılan olarak yanlış