tensor akışı:: işlem:: PowerSign'ı Uygula:: Öznitelikler

#include <training_ops.h>

ApplyPowerSign için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcılar.

Özet

Genel özellikler

use_locking_ = false
bool

Kamu işlevleri

UseLocking (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
True ise var ve m tensörlerinin güncellenmesi bir kilitle korunur; aksi takdirde davranış tanımsızdır ancak daha az çekişme sergileyebilir.

Genel özellikler

use_locking_

bool tensorflow::ops::ApplyPowerSign::Attrs::use_locking_ = false

Kamu işlevleri

KullanımKilitleme

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ApplyPowerSign::Attrs::UseLocking(
  bool x
)

True ise var ve m tensörlerinin güncellenmesi bir kilitle korunur; aksi takdirde davranış tanımsızdır ancak daha az çekişme sergileyebilir.

Varsayılanlar yanlıştır