tensorflow :: ops :: ArgMin :: Öznitelikler

#include <math_ops.h>

ArgMin için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Özet

Genel özellikler

output_type_ = DT_INT64
DataType

Kamusal işlevler

OutputType (DataType x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
DT_INT64 için varsayılanlar.

Genel özellikler

output_type_

DataType tensorflow::ops::ArgMin::Attrs::output_type_ = DT_INT64

Kamusal işlevler

Çıktı Türü

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ArgMin::Attrs::OutputType(
  DataType x
)

DT_INT64 için varsayılanlar.