tensör akışı:: operasyon:: DecodeBmp:: Özellikler

#include <image_ops.h>

DecodeBmp için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcılar.

Özet

Genel özellikler

channels_ = 0
int64

Kamu işlevleri

Channels (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Varsayılan olarak 0'dır.

Genel özellikler

kanallar_

int64 tensorflow::ops::DecodeBmp::Attrs::channels_ = 0

Kamu işlevleri

Kanallar

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::DecodeBmp::Attrs::Channels(
  int64 x
)

Varsayılan olarak 0'dır.