tensorflow :: ops :: DepthToSpace :: Öznitelikler

#include <array_ops.h>

DepthToSpace için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Özet

Genel özellikler

data_format_ = "NHWC"
StringPiece

Kamusal işlevler

DataFormat (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Varsayılan "NHWC" dir.

Genel özellikler

veri formatı_

StringPiece tensorflow::ops::DepthToSpace::Attrs::data_format_ = "NHWC"

Kamusal işlevler

Veri formatı

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::DepthToSpace::Attrs::DataFormat(
  StringPiece x
)

Varsayılan "NHWC" dir.