Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tensorflow :: ops :: FusedResizeAndPadConv2D :: Attrs

#include <nn_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla FusedResizeAndPadConv2D .

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

resize_align_corners_ = false
bool

Funkcje publiczne

ResizeAlignCorners (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli prawda, środki 4 narożnych pikseli tensorów wejściowych i wyjściowych są wyrównane, zachowując wartości w pikselach narożnych.

Atrybuty publiczne

resize_align_corners_

bool tensorflow::ops::FusedResizeAndPadConv2D::Attrs::resize_align_corners_ = false

Funkcje publiczne

ResizeAlignCorners

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FusedResizeAndPadConv2D::Attrs::ResizeAlignCorners(
  bool x
)

Jeśli prawda, środki 4 narożnych pikseli tensorów wejściowych i wyjściowych są wyrównane, zachowując wartości w pikselach narożnych.

Domyślnie false.

Domyślnie false