tensorflow :: ops :: GatherV2 :: Öznitelikler

#include <array_ops.h>

GatherV2 için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Özet

Genel özellikler

batch_dims_ = 0
int64

Kamusal işlevler

BatchDims (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Varsayılan 0'dır.

Genel özellikler

batch_dims_

int64 tensorflow::ops::GatherV2::Attrs::batch_dims_ = 0

Kamusal işlevler

BatchDims

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::GatherV2::Attrs::BatchDims(
  int64 x
)

Varsayılan 0'dır.