Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tensorflow :: ops :: MaxPoolGradGradWithArgmax :: Attrs

#include <nn_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla MaxPoolGradGradWithArgmax .

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

include_batch_in_index_ = false
bool

Funkcje publiczne

IncludeBatchInIndex (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Czy uwzględniać wymiar partii w spłaszczonym indeksie argmax .

Atrybuty publiczne

include_batch_in_index_

bool tensorflow::ops::MaxPoolGradGradWithArgmax::Attrs::include_batch_in_index_ = false

Funkcje publiczne

IncludeBatchInIndex

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::MaxPoolGradGradWithArgmax::Attrs::IncludeBatchInIndex(
  bool x
)

Czy uwzględniać wymiar partii w spłaszczonym indeksie argmax .

Domyślnie false