tensorflow :: ops :: PriorityQueue :: Öznitelikler

#include <data_flow_ops.h>

PriorityQueue için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Özet

Genel özellikler

capacity_ = -1
int64
component_types_ = {}
DataTypeSlice
container_ = ""
StringPiece
shared_name_ = ""
StringPiece

Kamusal işlevler

Capacity (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Bu kuyruktaki öğelerin sayısının üst sınırı.
ComponentTypes (const DataTypeSlice & x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Bir değerdeki her bileşenin türü.
Container (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Boş değilse, bu kuyruk verilen konteynere yerleştirilir.
SharedName (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Boş değilse, bu sıra verilen ad altında birden çok oturumda paylaşılacaktır.

Genel özellikler

kapasite_

int64 tensorflow::ops::PriorityQueue::Attrs::capacity_ = -1

component_types_

DataTypeSlice tensorflow::ops::PriorityQueue::Attrs::component_types_ = {}

container_

StringPiece tensorflow::ops::PriorityQueue::Attrs::container_ = ""

shared_name_

StringPiece tensorflow::ops::PriorityQueue::Attrs::shared_name_ = ""

Kamusal işlevler

Kapasite

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::PriorityQueue::Attrs::Capacity(
  int64 x
)

Bu kuyruktaki öğelerin sayısının üst sınırı.

Negatif sayılar sınır olmadığı anlamına gelir.

-1'e varsayılan

Bileşen Türleri

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::PriorityQueue::Attrs::ComponentTypes(
  const DataTypeSlice & x
)

Bir değerdeki her bileşenin türü.

Varsayılan olarak []

Konteyner

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::PriorityQueue::Attrs::Container(
  StringPiece x
)

Boş değilse, bu kuyruk verilen konteynere yerleştirilir.

Aksi takdirde, varsayılan bir kap kullanılır.

Varsayılan ""

SharedName

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::PriorityQueue::Attrs::SharedName(
  StringPiece x
)

Boş değilse, bu sıra verilen ad altında birden çok oturumda paylaşılacaktır.

Varsayılan ""