tensorflow :: ops :: Yığın :: Öznitelikler

#include <array_ops.h>

Yığın için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Özet

Genel özellikler

axis_ = 0
int64

Kamusal işlevler

Axis (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Paketlenecek boyut.

Genel özellikler

eksen_

int64 tensorflow::ops::Stack::Attrs::axis_ = 0

Kamusal işlevler

Eksen

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Stack::Attrs::Axis(
  int64 x
)

Paketlenecek boyut.

Negatif değerler etrafına sarılır, dolayısıyla geçerli aralık [-(R+1), R+1) .

Varsayılan 0