דף זה תורגם על ידי Cloud Translation API.
Switch to English

סוכנים היא ספריה ללימודי חיזוק ב- TensorFlow.

import tensorflow as tf
from tf_agents.networks import q_network
from tf_agents.agents.dqn import dqn_agent

q_net = q_network.QNetwork(
  train_env.observation_spec(),
  train_env.action_spec(),
  fc_layer_params=(100,))

agent = dqn_agent.DqnAgent(
  train_env.time_step_spec(),
  train_env.action_spec(),
  q_network=q_net,
  optimizer=optimizer,
  td_errors_loss_fn=common.element_wise_squared_loss,
  train_step_counter=tf.Variable(0))

agent.initialize()
הפעל במחשב נייד
TF-Agents מקל על תכנון, יישום ובדיקת אלגוריתמים חדשים של RL, על ידי אספקת רכיבים מודולריים שנבדקו היטב שניתן לשנות ולהרחיב. זה מאפשר איטרציה של קוד מהיר, עם שילוב טוב ומבחני מבחנים טובים.