סוכנים היא ספריה למידת חיזוק ב- TensorFlow.

import tensorflow as tf
from tf_agents.networks import q_network
from tf_agents.agents.dqn import dqn_agent

q_net = q_network.QNetwork(
  train_env.observation_spec(),
  train_env.action_spec(),
  fc_layer_params=(100,))

agent = dqn_agent.DqnAgent(
  train_env.time_step_spec(),
  train_env.action_spec(),
  q_network=q_net,
  optimizer=optimizer,
  td_errors_loss_fn=common.element_wise_squared_loss,
  train_step_counter=tf.Variable(0))

agent.initialize()
הפעל במחברת
TF-Agents מקל על תכנון, יישום ובדיקת אלגוריתמי RL חדשים על ידי מתן רכיבים מודולריים שנבדקו היטב הניתנים לשינוי והרחבה. זה מאפשר איטרציה של קוד מהיר, עם שילוב טוב של מבחן ומידודים.