Graph.WhileSubgraphBuilder

publiczny interfejs statyczny Graph.WhileSubgraphBuilder

Służy do tworzenia instancji klasy abstrakcyjnej, która zastępuje metodę buildSubgraph w celu zbudowania podgrafu warunkowego lub treściowego dla pętli while. Po Javie 8 można tego alternatywnie użyć do utworzenia lambdy w tym samym celu.

Do użycia podczas wywoływania Graph.whileLoop(Output[], org.tensorflow.Graph.WhileSubgraphBuilder, org.tensorflow.Graph.WhileSubgraphBuilder, String)

Przykładowe użycie (przed Java 8):

WhileSubgraphBuilder bodyGraphBuilder = new WhileSubgraphBuilder() { @Override public void buildSubgraph(Graph bodyGraph, Output<?>[] bodyInputs, Output<?>[] bodyOutputs) { // build body subgraph } };

Przykładowe użycie (po Javie 8):

WhileSubgraphBuilder bodyGraphBuilder = (bodyGraph, bodyInputs, bodyOutputs) -> { // build body subgraph };

Metody publiczne

abstrakcyjna pustka
buildSubgraph ( Wykres g, Wyjście[] <?> wejścia, Wyjście[] <?> wyjścia)
Aby zostać zastąpiony przez użytkownika kodem do zbudowania podgrafu warunkowego lub treściowego dla pętli while

Metody publiczne

publiczny streszczenie void buildSubgraph ( Wykres g, Dane wyjściowe[] <?> wejścia, Dane wyjściowe[] <?> wyjścia)

Aby zostać zastąpiony przez użytkownika kodem do zbudowania podgrafu warunkowego lub treściowego dla pętli while

Parametry
G podpunkt
wejścia wejścia podgrafów
wyjścia wyniki podgrafów