Output

publiczne wyniki klasy końcowej

Symboliczne dojście do tensora utworzone przez Operation .

Output<T> jest symbolicznym uchwytem do Tensor<T> . Wartość tensora jest obliczana poprzez wykonanie Operation w Session .

Implementując interfejs Operand , instancje tej klasy działają również jako operandy instancji Op .

Metody publiczne

Wyjście <T>
jako wyjście ()
Zwraca symboliczny uchwyt tensora.
Typ danych
typ danych ()
Zwraca typ danych tensora, do którego odwołuje się to wyjście.
wartość logiczna
równa się (Obiekt o)
wew
wew
indeks ()
Zwraca indeks do wyników operacji.
Operacja
op ()
Zwraca operację, która wygeneruje tensor, do którego odnosi się to wyjście.
Kształt
kształt ()
Zwraca (prawdopodobnie częściowo znany) kształt tensora, do którego odnosi się to wyjście.
Tensor <T>
tensor ()
Zwraca tensor na tym wyjściu.
Strunowy

Metody dziedziczone

Metody publiczne

publiczne wyjście <T> asOutput ()

Zwraca symboliczny uchwyt tensora.

Dane wejściowe operacji TensorFlow są wynikami innej operacji TensorFlow. Ta metoda służy do uzyskania symbolicznego uchwytu reprezentującego obliczenia danych wejściowych.

publiczny typ danych typ danych ()

Zwraca typ danych tensora, do którego odwołuje się to wyjście.

publiczna wartość logiczna równa się (Obiekt o)

Parametry
o

publiczny int hashCode ()

publiczny indeks int ()

Zwraca indeks do wyników operacji.

operacja publiczna op ()

Zwraca operację, która wygeneruje tensor, do którego odnosi się to wyjście.

kształt publiczny kształt ()

Zwraca (prawdopodobnie częściowo znany) kształt tensora, do którego odnosi się to wyjście.

publiczny Tensor <T> tensor ()

Zwraca tensor na tym wyjściu.

Ta operacja jest obsługiwana tylko na wynikach operacji wykonywanej z zapałem. W środowiskach grafowych tensory wyjściowe należy pobrać poprzez uruchomienie sesji przy użyciu Session.Runner.fetch(Output) .

Zwroty
  • napinacz
Rzuca
Wyjątek IllegalStateException jeśli wynik ten wynika z wykresu
Zobacz też

publiczny ciąg do ciągu ()