Operation

interfejs publiczny Działanie
Znane podklasy pośrednie

Wykonuje obliczenia na tensorach.

Operacja przyjmuje zero lub więcej Tensor (wygenerowanych przez inne Operacje) jako dane wejściowe i generuje zero lub więcej Tensor jako dane wyjściowe.

Metody publiczne

streszczenie wew
inputListLength (nazwa ciągu)
Zwraca rozmiar podanej listy wejściowej tensorów dla tej operacji.
abstrakcyjny ciąg
nazwa ()
Zwraca pełną nazwę operacji.
streszczenie wew
liczba wyjść ()
Zwraca liczbę tensorów wytworzonych w wyniku tej operacji.
streszczenie <T> Dane wyjściowe <T>
wynik (int idx)
Zwraca symboliczny uchwyt do jednego z tensorów utworzonych w wyniku tej operacji.
streszczenie Dane wyjściowe[] <?>
lista wyjściowa (int idx, int długość)
Zwraca uchwyty symboliczne do listy tensorów utworzonych w wyniku tej operacji.
streszczenie wew
OutputListLength (nazwa ciągu)
Zwraca rozmiar listy tensorów utworzonej w wyniku tej operacji.
abstrakcyjny ciąg
typ ()
Zwraca typ operacji, tj. nazwę obliczenia wykonywanego przez operację.

Metody publiczne

public streszczenie int inputListLength (nazwa ciągu)

Zwraca rozmiar podanej listy wejściowej tensorów dla tej operacji.

Operacja ma wiele nazwanych danych wejściowych, z których każdy zawiera pojedynczy tensor lub listę tensorów. Ta metoda zwraca rozmiar listy tensorów dla określonych nazwanych danych wejściowych operacji.

Parametry
nazwa identyfikator listy tensorów (których może być wiele) danych wejściowych tej operacji.
Zwroty
  • rozmiar listy tensorów utworzonych przez to nazwane wejście.
Rzuca
Wyjątek IllegalArgument jeśli ta operacja nie ma danych wejściowych o podanej nazwie.

publiczne streszczenie Nazwa ciągu ()

Zwraca pełną nazwę operacji.

publiczne streszczenie int numOutputs ()

Zwraca liczbę tensorów wytworzonych w wyniku tej operacji.

public streszczenie Wyjście <T> wyjście (int idx)

Zwraca symboliczny uchwyt do jednego z tensorów utworzonych w wyniku tej operacji.

Ostrzeżenie: nie sprawdza, czy typ tensora pasuje do T. Zaleca się wywoływanie tej metody z jawnym parametrem typu, zamiast pozwalać na wywnioskowanie tego, np operation.&lt;Integer&gt;output(0)

Parametry
idx Indeks wyników wśród wyników uzyskanych w wyniku tej operacji.

public streszczenie Output[] <?> OutputList (int idx, int długość)

Zwraca uchwyty symboliczne do listy tensorów utworzonych w wyniku tej operacji.

Parametry
idx indeks pierwszego tensora listy
długość liczba tensorów na liście
Zwroty
  • tablica Output

public streszczenie int OutputListLength (nazwa ciągu)

Zwraca rozmiar listy tensorów utworzonej w wyniku tej operacji.

Operacja ma wiele nazwanych wyników, z których każdy generuje pojedynczy tensor lub listę tensorów. Ta metoda zwraca rozmiar listy tensorów dla określonego nazwanego wyniku operacji.

Parametry
nazwa identyfikator listy tensorów (których może być wiele) utworzonej w wyniku tej operacji.
Zwroty
  • rozmiar listy tensorów utworzonych przez to nazwane wyjście.
Rzuca
Wyjątek IllegalArgument jeśli ta operacja nie daje wyników o podanej nazwie.

publiczny streszczenie Typ ciągu ()

Zwraca typ operacji, tj. nazwę obliczenia wykonywanego przez operację.