Session.Run

publiczna statyczna klasa końcowa Session.Run

Tensory wyjściowe i metadane uzyskane podczas wykonywania sesji.

Zobacz Session.Runner.runAndFetchMetadata()

Pola

bajt publiczny[] metadane (Eksperymentalnie): Metadane dotyczące przebiegu.
lista publiczna< Tensor <?>> wyjścia Tensory z żądanych pobrań.

Konstruktorzy publiczni

Metody dziedziczone

Pola

publiczne metadane bajtu [].

(Eksperymentalnie): Metadane dotyczące przebiegu.

Serializowany bufor protokołu RunMetadata . Pakiet org.tensorflow jest wolny od jakichkolwiek zależności buforów protokołów, aby zachować przyjazność dla systemów o ograniczonych zasobach (gdzie bardziej odpowiednie może być coś w rodzaju nanoproto ). Kosztem tego jest ta nieprzezroczysta plama. Wybór ten jest sprawdzany i w dowolnym momencie pole to może zostać zastąpione odpowiednikami bardziej bezpiecznymi pod względem typu.

publiczna lista wyników < Tensor <?>>

Tensory z żądanych pobrań.

Konstruktorzy publiczni

bieg publiczny ()