RaggedBincount.Options

RaggedBincount.Options คลาสคงที่สาธารณะ

แอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ RaggedBincount

วิธีการสาธารณะ

RaggedBincount.ตัวเลือก
binaryOutput (บูลีน binaryOutput)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

สาธารณะ RaggedBincount.Options binaryOutput (Boolean binaryOutput)

พารามิเตอร์
ไบนารีเอาท์พุต บูล; ไม่ว่าเคอร์เนลควรนับลักษณะที่ปรากฏหรือจำนวนครั้งที่เกิดขึ้น