Topluluk Veri Kümeleri

Burada belgelenen veri kümeleri topluluk tarafından oluşturulur. Veri kümesi oluşturucu kodu, harici depolarda bulunur. Veri kümesi inşaatçılar ile Depoları eklenebilir burada .


kullanım

Bizim Bkz alma-başlangıç kılavuzuna hızlı bir giriş için.

for ex in tfds.load('namespace:dataset', split='train'):
  ...

Tüm Veri Kümeleri

sarılma yüz

Bkz bakış içinde 723 veri setleri hakkında daha fazla ayrıntı için huggingface ad.