TensorFlow Veri Kümeleri: kullanıma hazır veri kümelerinden oluşan bir koleksiyon.

TensorFlow Veri Kümeleri, TensorFlow veya Jax gibi diğer Python ML çerçeveleri ile kullanıma hazır bir veri kümesi koleksiyonudur. Tüm veri kümeleri, kullanımı kolay ve yüksek performanslı giriş ardışıktf.data.Datasets sağlayantf.data.Datasets olaraktf.data.Datasets . Başlamak için kılavuza ve veri kümeleri listemize bakın.
import tensorflow.compat.v2 as tf
import tensorflow_datasets as tfds

# Construct a tf.data.Dataset
ds = tfds.load('mnist', split='train', shuffle_files=True)

# Build your input pipeline
ds = ds.shuffle(1024).batch(32).prefetch(tf.data.experimental.AUTOTUNE)
for example in ds.take(1):
  image, label = example["image"], example["label"]
Bir Dizüstü Bilgisayarda Çalıştırma