Bu sayfa, Cloud Translation API ile çevrilmiştir.
Switch to English

TensorFlow Veri Kümeleri: kullanıma hazır veri kümelerinden oluşan bir koleksiyon.

TensorFlow Veri Kümeleri, TensorFlow veya Jax gibi diğer Python ML çerçeveleri ile kullanıma hazır bir veri kümeleri koleksiyonudur. Tüm veri kümeleri, kullanımı kolay ve yüksek performanslı giriş ardışık tf.data.Datasets sağlayan tf.data.Datasets olarak tf.data.Datasets . Başlamak için kılavuza ve veri kümeleri listemize bakın.
import tensorflow.compat.v2 as tf
import tensorflow_datasets as tfds

# Construct a tf.data.Dataset
ds = tfds.load('mnist', split='train', shuffle_files=True)

# Build your input pipeline
ds = ds.shuffle(1024).batch(32).prefetch(tf.data.experimental.AUTOTUNE)
for example in ds.take(1):
  image, label = example["image"], example["label"]
Bir Dizüstü Bilgisayarda Çalıştır