Tarihi kaydet! Google I / O 18-20 Mayıs'ta geri dönüyor Şimdi kaydolun
Bu sayfa, Cloud Translation API ile çevrilmiştir.
Switch to English

Veri kümeleri


Kullanım

Hızlı bir giriş için başlangıç kılavuzumuza bakın.

for ex in tfds.load('cifar10', split='train'):
  ...

Tüm Veri Kümeleri

Audio

Graphs

Image

Image classification

Object detection

Question answering

Structured

Summarization

Text

Translate

Video

Vision language