koka

 • Açıklama :

CoQA: Bir Konuşma Sorusu Yanıtlama Yarışması

Bölmek Örnekler
'test' 500
'train' 7,199
 • Özellik yapısı :
FeaturesDict({
  'answers': Sequence({
    'answer_end': tf.int32,
    'answer_start': tf.int32,
    'input_text': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  }),
  'questions': Sequence(Text(shape=(), dtype=tf.string)),
  'source': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'story': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • Özellik belgeleri :
Özellik Sınıf Şekil Dtype Tanım
ÖzelliklerDict
Yanıtlar Sekans
cevaplar/cevap_end tensör tf.int32
cevaplar/cevap_start tensör tf.int32
cevaplar/girdi_metni Metin tf.string
sorular Sıra(Metin) (Hiçbiri,) tf.string
kaynak Metin tf.string
Öykü Metin tf.string
 • alıntı :
@misc{reddy2018coqa,
  title={CoQA: A Conversational Question Answering Challenge},
  author={Siva Reddy and Danqi Chen and Christopher D. Manning},
  year={2018},
  eprint={1808.07042},
  archivePrefix={arXiv},
  primaryClass={cs.CL}
}