lambada

 • Açıklama:

LAMBADA veri seti, bir kelime tahmin görevi aracılığıyla metin anlama için hesaplama modellerinin yeteneklerini değerlendirir. LAMBADA, insan deneklerin tüm pasaja maruz kaldıklarında son sözlerini tahmin edebilmeleri, ancak yalnızca hedef kelimeden önceki son cümleyi görmeleri durumunda değil, son sözlerini tahmin edebilmeleri özelliğini paylaşan bir anlatı pasajları koleksiyonudur.

Bölmek Örnekler
'test' 5.153
'train' 4.869
 • Özellikler:
FeaturesDict({
  'passage': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • Citation:
@inproceedings{paperno-etal-2016-lambada,
  title = "The {LAMBADA} dataset: Word prediction requiring a broad discourse context",
  author = "Paperno, Denis and
   Kruszewski, Germ{'a}n and
   Lazaridou, Angeliki and
   Pham, Ngoc Quan and
   Bernardi, Raffaella and
   Pezzelle, Sandro and
   Baroni, Marco and
   Boleda, Gemma and
   Fern{'a}ndez, Raquel",
  booktitle = "Proceedings of the 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)",
  month = aug,
  year = "2016",
  address = "Berlin, Germany",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://www.aclweb.org/anthology/P16-1144",
  doi = "10.18653/v1/P16-1144",
  pages = "1525--1534",
}